روحانی: مسوولان موظف به اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از تکرار حوادث مشابه شدند

روحانی: مسوولان موظف به اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از تکرار حوادث مشابه شدند

رئیس‌ جمهوری در جلسه هیات دولت ، مسئولان را موظف به بررسی دقیق دلایل وقوع برخورد دو قطار مسافربری در سمنان و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از تکرار حوادث مشابه و برنامه‌ریزی برای آینده کرد.

روحانی: مسوولان موظف به اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از تکرار حوادث مشابه شدند

(image)

رئیس‌ جمهوری در جلسه هیات دولت ، مسئولان را موظف به بررسی دقیق دلایل وقوع برخورد دو قطار مسافربری در سمنان و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از تکرار حوادث مشابه و برنامه‌ریزی برای آینده کرد.
روحانی: مسوولان موظف به اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از تکرار حوادث مشابه شدند

ممکن است بپسندید...