شبنم مددزاده در آغوش منافقین

شبنم مددزاده در آغوش منافقین

شهر پاریس روز شنبه میزبان یکی از نشست‌های گروهک ترویستی «منافقین» بود و چند نفر از سیاستمداران غربی هم در این نشست حاضر شدند. اما نکته جالب توجه در این نشست، سخنرانی «شبنم مددزاده» بود که پیشتر از سوی گروه‌های خارج‌نشین و تجدیدنظر داخلی به عنوان یک «فعال دانشجویی» معرفی شده بود.

شبنم مددزاده در آغوش منافقین

(image)

شهر پاریس روز شنبه میزبان یکی از نشست‌های گروهک ترویستی «منافقین» بود و چند نفر از سیاستمداران غربی هم در این نشست حاضر شدند. اما نکته جالب توجه در این نشست، سخنرانی «شبنم مددزاده» بود که پیشتر از سوی گروه‌های خارج‌نشین و تجدیدنظر داخلی به عنوان یک «فعال دانشجویی» معرفی شده بود.
شبنم مددزاده در آغوش منافقین

ممکن است بپسندید...