فروش بلیت نجومی افتتاحیه «سلام بمبئی» متوقف شد

فروش بلیت نجومی افتتاحیه «سلام بمبئی» متوقف شد

سایت سینما تیکت بخش ارائه بلیت مراسم «افتتاحیه فیلم سلام بمبئی» را حذف کرد و فروش بلیت با قیمت نجومی افتتاحیه آن متوقف شد.

فروش بلیت نجومی افتتاحیه «سلام بمبئی» متوقف شد

(image)

سایت سینما تیکت بخش ارائه بلیت مراسم «افتتاحیه فیلم سلام بمبئی» را حذف کرد و فروش بلیت با قیمت نجومی افتتاحیه آن متوقف شد.
فروش بلیت نجومی افتتاحیه «سلام بمبئی» متوقف شد

ممکن است بپسندید...