کشف اسناد مالی، قراردادهای فروش و اجاره اراضی زراعی داعش

کشف اسناد مالی، قراردادهای فروش و اجاره اراضی زراعی داعش

بانک اطلاعات مالی گروه تروریستی تکفیری داعش که شامل پرونده‌ها، اسناد مالی، قراردادهای فروش و اجاره اراضی زراعی می‌باشد، توسط رزمندگان عراقی کشف و ضبط شد.

کشف اسناد مالی، قراردادهای فروش و اجاره اراضی زراعی داعش

(image)

بانک اطلاعات مالی گروه تروریستی تکفیری داعش که شامل پرونده‌ها، اسناد مالی، قراردادهای فروش و اجاره اراضی زراعی می‌باشد، توسط رزمندگان عراقی کشف و ضبط شد.
کشف اسناد مالی، قراردادهای فروش و اجاره اراضی زراعی داعش

ممکن است بپسندید...