استعفا و محاکمه وزیر راه کم‌ترین اقدام در برابر توهین وی است/ علیه آخوندی شکایت می‌کنیم

استعفا و محاکمه وزیر راه کم‌ترین اقدام در برابر توهین وی است/ علیه آخوندی شکایت می‌کنیم

عضو شورای هیأت مذهبی تبریز خواستار محاکمه وزیر راه و شهرسازی شد و گفت: شورای هیئات مذهبی تبریز علیه وی شکایت می‌کند.

استعفا و محاکمه وزیر راه کم‌ترین اقدام در برابر توهین وی است/ علیه آخوندی شکایت می‌کنیم

(image)

عضو شورای هیأت مذهبی تبریز خواستار محاکمه وزیر راه و شهرسازی شد و گفت: شورای هیئات مذهبی تبریز علیه وی شکایت می‌کند.
استعفا و محاکمه وزیر راه کم‌ترین اقدام در برابر توهین وی است/ علیه آخوندی شکایت می‌کنیم

ممکن است بپسندید...