بوئینگ به دردسر افتاد

بوئینگ به دردسر افتاد

سازمان جهانی تجارت روز دوشنبه در حکمی یارانه‌های پرداختی ایالت واشنگتن آمریکا به شرکت هواپیماسازی بوئینگ را غیرقانونی عنوان کرد که این حکم یک پیروزی برای ایرباس شرکت رقیب آن و اتحادیه اروپا به شمار می رود.

بوئینگ به دردسر افتاد

(image)

سازمان جهانی تجارت روز دوشنبه در حکمی یارانه‌های پرداختی ایالت واشنگتن آمریکا به شرکت هواپیماسازی بوئینگ را غیرقانونی عنوان کرد که این حکم یک پیروزی برای ایرباس شرکت رقیب آن و اتحادیه اروپا به شمار می رود.
بوئینگ به دردسر افتاد

ممکن است بپسندید...