تقدیر ستاد توسعه زیست فناوری ریاست جمهوری از معاونت فرهنگی مترو تهران

تقدیر ستاد توسعه زیست فناوری ریاست جمهوری از معاونت فرهنگی مترو تهران

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری ریاست جمهوری از فعالیت‌های معاونت فرهنگی اجتماعی شرکت بهره برداری مترو در سومین جشنواره دانش آموزی زیست فناوری تقدیر کرد.

تقدیر ستاد توسعه زیست فناوری ریاست جمهوری از معاونت فرهنگی مترو تهران

(image)

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری ریاست جمهوری از فعالیت‌های معاونت فرهنگی اجتماعی شرکت بهره برداری مترو در سومین جشنواره دانش آموزی زیست فناوری تقدیر کرد.
تقدیر ستاد توسعه زیست فناوری ریاست جمهوری از معاونت فرهنگی مترو تهران

ممکن است بپسندید...