خبر خوش استاندار برای آبی‌ها

خبر خوش استاندار برای آبی‌ها

استاندار خوزستان گفت:با توجه به صحبت های مطرح شده با مدیرعامل بانک ملی قرار است ظرف دوهفته آینده مالک شرکت گروه ملی مشخص شده و مشکلات مالی باشگاه استقلال خوزستان برطرف شود.

خبر خوش استاندار برای آبی‌ها

(image)

استاندار خوزستان گفت:با توجه به صحبت های مطرح شده با مدیرعامل بانک ملی قرار است ظرف دوهفته آینده مالک شرکت گروه ملی مشخص شده و مشکلات مالی باشگاه استقلال خوزستان برطرف شود.
خبر خوش استاندار برای آبی‌ها

ممکن است بپسندید...