ظریف: فوت فیدل کاسترو فاجعه‌ای برای جنبش‌های آزادی‌بخش است

ظریف: فوت فیدل کاسترو فاجعه‌ای برای جنبش‌های آزادی‌بخش است

وزیر امور خارجه ایران، فوت فیدل کاسترو را یک فاجعه برای جنبش های آزادیبخش به خصوص در آمریکای لاتین دانست و گفت: امیدواریم این مصیبت برای مردم کوبا تحمل پذیر باشد.

ظریف: فوت فیدل کاسترو فاجعه‌ای برای جنبش‌های آزادی‌بخش است

(image)

وزیر امور خارجه ایران، فوت فیدل کاسترو را یک فاجعه برای جنبش های آزادیبخش به خصوص در آمریکای لاتین دانست و گفت: امیدواریم این مصیبت برای مردم کوبا تحمل پذیر باشد.
ظریف: فوت فیدل کاسترو فاجعه‌ای برای جنبش‌های آزادی‌بخش است

ممکن است بپسندید...