لانه سازی پرندگان، علت مسمومیت ۱۷ نفر در بابل

لانه سازی پرندگان، علت مسمومیت ۱۷ نفر در بابل

فرماندار بابل گفت که علت اصلی نشت گاز در تکیه روستای هریکنده که به مسمومیت ۱۷ نفر انجامید ، لانه سازی پرندگان در لوله بخاری تکیه بوده است .

لانه سازی پرندگان، علت مسمومیت ۱۷ نفر در بابل

(image)

فرماندار بابل گفت که علت اصلی نشت گاز در تکیه روستای هریکنده که به مسمومیت ۱۷ نفر انجامید ، لانه سازی پرندگان در لوله بخاری تکیه بوده است .
لانه سازی پرندگان، علت مسمومیت ۱۷ نفر در بابل

ممکن است بپسندید...