وزیر خارجه ترکیه خواستار ارتقای سطح روابط با روسیه شد

وزیر خارجه ترکیه خواستار ارتقای سطح روابط با روسیه شد

وزیر خارجه ترکیه با درخواست برای افزایش تبادلات میان روسیه و ترکیه، خواستار افزایش سطح روابط دیپلماتیک با این کشور شد.

وزیر خارجه ترکیه خواستار ارتقای سطح روابط با روسیه شد

(image)

وزیر خارجه ترکیه با درخواست برای افزایش تبادلات میان روسیه و ترکیه، خواستار افزایش سطح روابط دیپلماتیک با این کشور شد.
وزیر خارجه ترکیه خواستار ارتقای سطح روابط با روسیه شد

ممکن است بپسندید...