پوتین و سردار آزمون در کنار هم!

پوتین و سردار آزمون در کنار هم!

رئیس جمهور روسیه و ملی پوشان ایرانی تیم روستوف در جمع ۱۰ تصویر برتر ورزشی هفته گذشته این کشور جای گرفتند.

پوتین و سردار آزمون در کنار هم!

(image)

رئیس جمهور روسیه و ملی پوشان ایرانی تیم روستوف در جمع ۱۰ تصویر برتر ورزشی هفته گذشته این کشور جای گرفتند.
پوتین و سردار آزمون در کنار هم!

ممکن است بپسندید...