۱۰۰۰ داعشی به درک واصل شدند

۱۰۰۰ داعشی به درک واصل شدند

یکی از فرماندهان نیروهای ویژه عراق از کشته شدن ۱۰۰۰ داعشی در شرق موصل تا کنون خبر داد.

۱۰۰۰ داعشی به درک واصل شدند

(image)

یکی از فرماندهان نیروهای ویژه عراق از کشته شدن ۱۰۰۰ داعشی در شرق موصل تا کنون خبر داد.
۱۰۰۰ داعشی به درک واصل شدند

ممکن است بپسندید...