بیرانوند گچ دستش را باز کرد

بیرانوند گچ دستش را باز کرد

دروازه‌بان پرسپولیس که به دلیل شکستگی مچ دست خود از میادین دور بود، امروز گچ دستش را باز کرد.

بیرانوند گچ دستش را باز کرد

(image)

دروازه‌بان پرسپولیس که به دلیل شکستگی مچ دست خود از میادین دور بود، امروز گچ دستش را باز کرد.
بیرانوند گچ دستش را باز کرد

ممکن است بپسندید...