حرم و حریم رضوی باید یک آستان تلقی شود/توجه به محرومان در کانون سیره رضوی است

حرم و حریم رضوی باید یک آستان تلقی شود/توجه به محرومان در کانون سیره رضوی است

تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه حرم و حریم باید یک آستان تلقی شده و فرهنگ میزبانی نسبت به زائران تقویت شود، گفت: آن چنان باید عمل شود که گویا فضای حرم و حریم یک فضا است، ایران اسلامی باید آهنگش، آهنگ آموزه‌های منور رضوی باشد.

حرم و حریم رضوی باید یک آستان تلقی شود/توجه به محرومان در کانون سیره رضوی است

(image)

تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه حرم و حریم باید یک آستان تلقی شده و فرهنگ میزبانی نسبت به زائران تقویت شود، گفت: آن چنان باید عمل شود که گویا فضای حرم و حریم یک فضا است، ایران اسلامی باید آهنگش، آهنگ آموزه‌های منور رضوی باشد.
حرم و حریم رضوی باید یک آستان تلقی شود/توجه به محرومان در کانون سیره رضوی است

ممکن است بپسندید...