خودروهای با پلاک شهرستان در تهران مسافرکشی می‌کنند/ این امر درگیری بوجود آورده است

خودروهای با پلاک شهرستان در تهران مسافرکشی می‌کنند/ این امر درگیری بوجود آورده است

عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اجرای طرح زوج و فرد از پلیس راهور خواست با خودروهایی که در حاشیه اتوبان ها در ساعات پایانی طرح زوج و فرد توقف می کنند ، برخورد کند.

خودروهای با پلاک شهرستان در تهران مسافرکشی می‌کنند/ این امر درگیری بوجود آورده است

(image)

عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اجرای طرح زوج و فرد از پلیس راهور خواست با خودروهایی که در حاشیه اتوبان ها در ساعات پایانی طرح زوج و فرد توقف می کنند ، برخورد کند.
خودروهای با پلاک شهرستان در تهران مسافرکشی می‌کنند/ این امر درگیری بوجود آورده است

ممکن است بپسندید...