دانشجویان انقلابی اجازه نمی‌دهند ناکارآمدی مسئولین باعث توقف رشد علمی کشور شود

دانشجویان انقلابی اجازه نمی‌دهند ناکارآمدی مسئولین باعث توقف رشد علمی کشور شود

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد بوشهر گفت: برخی مسئولین با سوء تدبیری سعی در کاهش سرعت رشد ظرفیت‌های کشور دارند؛ اما نیروی قدرتمند دانشجویان انقلابی هیچ‌گاه اجازه نخواهد داد ناکارآمدی مسئولین باعث توقف رشد این ظرفیت‌ها شود.

دانشجویان انقلابی اجازه نمی‌دهند ناکارآمدی مسئولین باعث توقف رشد علمی کشور شود

(image)

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد بوشهر گفت: برخی مسئولین با سوء تدبیری سعی در کاهش سرعت رشد ظرفیت‌های کشور دارند؛ اما نیروی قدرتمند دانشجویان انقلابی هیچ‌گاه اجازه نخواهد داد ناکارآمدی مسئولین باعث توقف رشد این ظرفیت‌ها شود.
دانشجویان انقلابی اجازه نمی‌دهند ناکارآمدی مسئولین باعث توقف رشد علمی کشور شود

ممکن است بپسندید...