دولت وحدت ملی یمن تشکیل شد

دولت وحدت ملی یمن تشکیل شد

همچنین حزب کنگره مردمی یمن اسامی وزرای پیشنهادی خود را به دولت وفاق ملی اعلام کرد.

دولت وحدت ملی یمن تشکیل شد

(image)

همچنین حزب کنگره مردمی یمن اسامی وزرای پیشنهادی خود را به دولت وفاق ملی اعلام کرد.
دولت وحدت ملی یمن تشکیل شد

ممکن است بپسندید...