مربی ایتالیایی از شدت خشم دست خود را شکست

مربی ایتالیایی از شدت خشم دست خود را شکست

بر اساس گزارش ها پس از مشتی که مربی کروتونه به درب رختکن زده، به بیمارستان منتقل شده است.

مربی ایتالیایی از شدت خشم دست خود را شکست

(image)

بر اساس گزارش ها پس از مشتی که مربی کروتونه به درب رختکن زده، به بیمارستان منتقل شده است.
مربی ایتالیایی از شدت خشم دست خود را شکست

ممکن است بپسندید...