جوسازی برای حضور یک نماینده چالشی در رفسنجان

جوسازی برای حضور یک نماینده چالشی در رفسنجان

در حالی‌که حضور یکی از نمایندگان چالشی مجلس شورای اسلامی به استان کرمان خشم مردم انقلابی را برانگیخته، زمزمه‌های حضور او در رفسنجان به گوش می‌رسد.

جوسازی برای حضور یک نماینده چالشی در رفسنجان

(image)

در حالی‌که حضور یکی از نمایندگان چالشی مجلس شورای اسلامی به استان کرمان خشم مردم انقلابی را برانگیخته، زمزمه‌های حضور او در رفسنجان به گوش می‌رسد.
جوسازی برای حضور یک نماینده چالشی در رفسنجان

ممکن است بپسندید...