رزمایش بزرگ نظامی ایران تا پایان سال

رزمایش بزرگ نظامی ایران تا پایان سال

فرمانده منطقه دوم دریایی ولایت از برگزاری رزمایش بزرگ ولایت تا پایان سال خبر داد و گفت: در صورت تصویب ستادکل این رزمایش برگزار می‌شود.

رزمایش بزرگ نظامی ایران تا پایان سال

(image)

فرمانده منطقه دوم دریایی ولایت از برگزاری رزمایش بزرگ ولایت تا پایان سال خبر داد و گفت: در صورت تصویب ستادکل این رزمایش برگزار می‌شود.
رزمایش بزرگ نظامی ایران تا پایان سال

ممکن است بپسندید...