سفر مقامات جنبش انصارالله یمن به چین

سفر مقامات جنبش انصارالله یمن به چین

تعدادی از مقامات جنبش انصارالله یمن به دعوت دولت پکن، به چین سفر کرده‌اند.

سفر مقامات جنبش انصارالله یمن به چین

(image)

تعدادی از مقامات جنبش انصارالله یمن به دعوت دولت پکن، به چین سفر کرده‌اند.
سفر مقامات جنبش انصارالله یمن به چین

ممکن است بپسندید...