عباس سلیمی نمین،در دانشگاه ایلام سخنرانی می‌کند

عباس سلیمی نمین،در دانشگاه ایلام سخنرانی می‌کند

به دعوت بسیج دانشجویی استان ایلام، عباس سلیمی نمین، مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران و تحلیلگر مسائل سیاسی و تاریخی به مناسبت ۱۶ آذر در آمفی تئاتر آیت الله حیدری دانشگاه ایلام سخنرانی می کند.

عباس سلیمی نمین،در دانشگاه ایلام سخنرانی می‌کند

(image)

به دعوت بسیج دانشجویی استان ایلام، عباس سلیمی نمین، مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران و تحلیلگر مسائل سیاسی و تاریخی به مناسبت ۱۶ آذر در آمفی تئاتر آیت الله حیدری دانشگاه ایلام سخنرانی می کند.
عباس سلیمی نمین،در دانشگاه ایلام سخنرانی می‌کند

ممکن است بپسندید...