فعالیت‌ ۲ رکابزن ایران به دلیل دوپینگ تعلیق شد

فعالیت‌ ۲ رکابزن ایران به دلیل دوپینگ تعلیق شد

اتحادیه بین‌المللی دوچرخه‌سواری نام دو رکابزن کشورمان را در بین دوچرخه‌سواران دوپینگی قرار داد.

فعالیت‌ ۲ رکابزن ایران به دلیل دوپینگ تعلیق شد

(image)

اتحادیه بین‌المللی دوچرخه‌سواری نام دو رکابزن کشورمان را در بین دوچرخه‌سواران دوپینگی قرار داد.
فعالیت‌ ۲ رکابزن ایران به دلیل دوپینگ تعلیق شد

ممکن است بپسندید...