مسئول بسیج دانشکده نفت آبادان سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه آبادان

مسئول بسیج دانشکده نفت آبادان سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه آبادان

مسئول بسیج دانشجویی دانشکده نفت آبادان، سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته آبادان خواهد بود.

مسئول بسیج دانشکده نفت آبادان سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه آبادان

(image)

مسئول بسیج دانشجویی دانشکده نفت آبادان، سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته آبادان خواهد بود.
مسئول بسیج دانشکده نفت آبادان سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه آبادان

ممکن است بپسندید...