پیامک بازی ترامپ از ۲۰ ژانویه شروع می‌شود

پیامک بازی ترامپ از ۲۰ ژانویه شروع می‌شود

ترامپ قانون محدودیت ارسال پیامک مگر در موارد اضطراری را بر می‌دارد تا اولین پیامک خود را در روز ۲۰ ژانویه برای همه آمریکایی‌ها بفرستد.

پیامک بازی ترامپ از ۲۰ ژانویه شروع می‌شود

(image)

ترامپ قانون محدودیت ارسال پیامک مگر در موارد اضطراری را بر می‌دارد تا اولین پیامک خود را در روز ۲۰ ژانویه برای همه آمریکایی‌ها بفرستد.
پیامک بازی ترامپ از ۲۰ ژانویه شروع می‌شود

ممکن است بپسندید...