تصویب قانون داماتو و تمدید آن نقض صریح برجام است/ مجلس قطعا واکنش نشان می دهد

تصویب قانون داماتو و تمدید آن نقض صریح برجام است/ مجلس قطعا واکنش نشان می دهد

نماینده مردم تهران با بیان اینکه پیرو بیانات رهبرانقلاب، مجلس واکنش جدی و قاطعی به تصویب ۱۰ ساله قانون داماتو نشان خواهد داد، گفت: آمریکا علاوه بر تمدید داماتو از فعالیت بویینگ و شرکت های زیرمجموعه آن با ایران جلوگیری کرده است.

تصویب قانون داماتو و تمدید آن نقض صریح برجام است/ مجلس قطعا واکنش نشان می دهد

(image)

نماینده مردم تهران با بیان اینکه پیرو بیانات رهبرانقلاب، مجلس واکنش جدی و قاطعی به تصویب ۱۰ ساله قانون داماتو نشان خواهد داد، گفت: آمریکا علاوه بر تمدید داماتو از فعالیت بویینگ و شرکت های زیرمجموعه آن با ایران جلوگیری کرده است.
تصویب قانون داماتو و تمدید آن نقض صریح برجام است/ مجلس قطعا واکنش نشان می دهد

ممکن است بپسندید...