از گلزار تا روحانی؛ شانزده آذر در دانشگاه‌های کشور چه خبر است؟

از گلزار تا روحانی؛ شانزده آذر در دانشگاه‌های کشور چه خبر است؟

شنیده‌ها حاکی است که سخنرانی روحانی در دانشگاه تهران قطعی شده؛ باید منتظر ماند و دید باحضور رئیس‌جمهور، شانزده آذر دانشجویی می‌ماند یا به یک نمایش دولتی تقلیل پیدا خواهد کرد؟

از گلزار تا روحانی؛ شانزده آذر در دانشگاه‌های کشور چه خبر است؟

(image)

شنیده‌ها حاکی است که سخنرانی روحانی در دانشگاه تهران قطعی شده؛ باید منتظر ماند و دید باحضور رئیس‌جمهور، شانزده آذر دانشجویی می‌ماند یا به یک نمایش دولتی تقلیل پیدا خواهد کرد؟
از گلزار تا روحانی؛ شانزده آذر در دانشگاه‌های کشور چه خبر است؟

ممکن است بپسندید...