بررسی طنز اجتماعی در تازه‌ترین برنامه دگرخند

بررسی طنز اجتماعی در تازه‌ترین برنامه دگرخند

تازه‌ترین برنامه «دگرخند» با معرفی مجموعه چهارجلدی طنز «نوشدارو قبل از مرگ سهراب» به بررسی طنز اجتماعی می‌پردازد.

بررسی طنز اجتماعی در تازه‌ترین برنامه دگرخند

(image)

تازه‌ترین برنامه «دگرخند» با معرفی مجموعه چهارجلدی طنز «نوشدارو قبل از مرگ سهراب» به بررسی طنز اجتماعی می‌پردازد.
بررسی طنز اجتماعی در تازه‌ترین برنامه دگرخند

ممکن است بپسندید...