پروژه یاران خدا با هدف تأمین آتیه کودکان آرزومند کلید خورد

پروژه یاران خدا با هدف تأمین آتیه کودکان آرزومند کلید خورد

پروژه ای عظیم، هدفمند و خداپسندانه در جهت تامین آتیه کودکان آرزومند با نام “یاران خدا” کلید خورد . این طرح تا روز نیکوکاری و با همراهی جمع کثیری از خیرین نیکوکار، چهره های برجسته و مفاخر عرصه های مختلف ادامه خواهد یافت. هدف اجرای این پروژه  ساماندهی کمک های خیرین برای تضمین آتیه کلیه کودکان آرزومند کشور، ازطریق پوشش های بیمه ای مطمئن می باشد.

پروژه یاران خدا با هدف تأمین آتیه کودکان آرزومند کلید خورد

(image)

پروژه ای عظیم، هدفمند و خداپسندانه در جهت تامین آتیه کودکان آرزومند با نام “یاران خدا” کلید خورد . این طرح تا روز نیکوکاری و با همراهی جمع کثیری از خیرین نیکوکار، چهره های برجسته و مفاخر عرصه های مختلف ادامه خواهد یافت. هدف اجرای این پروژه  ساماندهی کمک های خیرین برای تضمین آتیه کلیه کودکان آرزومند کشور، ازطریق پوشش های بیمه ای مطمئن می باشد.
پروژه یاران خدا با هدف تأمین آتیه کودکان آرزومند کلید خورد

ممکن است بپسندید...