کفاشیان: فوتسال ایران از جایگاه بسیار بالایی در جهان برخوردار است

کفاشیان: فوتسال ایران از جایگاه بسیار بالایی در جهان برخوردار است

سرپرست سازمان لیگ فوتسال گفت: برگزاری بازیهای تدارکاتی به آمادگی بازیکنان برای حضور در مسابقات رسمی کمک بسزایی می‌کند.

کفاشیان: فوتسال ایران از جایگاه بسیار بالایی در جهان برخوردار است

(image)

سرپرست سازمان لیگ فوتسال گفت: برگزاری بازیهای تدارکاتی به آمادگی بازیکنان برای حضور در مسابقات رسمی کمک بسزایی می‌کند.
کفاشیان: فوتسال ایران از جایگاه بسیار بالایی در جهان برخوردار است

ممکن است بپسندید...