اعتراض نمایندگان خوزستانی به روحانی/ رییس جمهور از همه چیز صحبت می‌کند غیر از آلودگی

اعتراض نمایندگان خوزستانی به روحانی/ رییس جمهور از همه چیز صحبت می‌کند غیر از آلودگی

جمعی از نمایندگان خوزستانی در نشست امروز پارلمان نسبت به معضل ریزگردها به رئیس جمهور اعتراض کردند.

اعتراض نمایندگان خوزستانی به روحانی/ رییس جمهور از همه چیز صحبت می‌کند غیر از آلودگی

(image)

جمعی از نمایندگان خوزستانی در نشست امروز پارلمان نسبت به معضل ریزگردها به رئیس جمهور اعتراض کردند.
اعتراض نمایندگان خوزستانی به روحانی/ رییس جمهور از همه چیز صحبت می‌کند غیر از آلودگی

ممکن است بپسندید...