تیم ملی فوتسال زیر ۲۰ سال با روسیه، اوکراین، عراق و فرانسه بازی خواهد کرد

تیم ملی فوتسال زیر ۲۰ سال با روسیه، اوکراین، عراق و فرانسه بازی خواهد کرد

رئیس کمیته فنی و توسعه فوتسال و فوتبال ساحلی درباره برگزاری دوره آموزشی سطح سه فوتسال که برای اولین بار در ایران برگزار می شود گفت: تنها حدود ۴۰ نفر در جهان دارای مدرک سطح ۳ فوتسال هستند.

تیم ملی فوتسال زیر ۲۰ سال با روسیه، اوکراین، عراق و فرانسه بازی خواهد کرد

(image)

رئیس کمیته فنی و توسعه فوتسال و فوتبال ساحلی درباره برگزاری دوره آموزشی سطح سه فوتسال که برای اولین بار در ایران برگزار می شود گفت: تنها حدود ۴۰ نفر در جهان دارای مدرک سطح ۳ فوتسال هستند.
تیم ملی فوتسال زیر ۲۰ سال با روسیه، اوکراین، عراق و فرانسه بازی خواهد کرد

ممکن است بپسندید...