دادگاه آیت‌الله «عیسی قاسم» به ۱۶ دی موکول شد

دادگاه آیت‌الله «عیسی قاسم» به ۱۶ دی موکول شد

دادگاه آیت‌الله عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین به روز ۵ ژانویه مصادف با ۱۶ دی آینده موکول شد.

دادگاه آیت‌الله «عیسی قاسم» به ۱۶ دی موکول شد

(image)

دادگاه آیت‌الله عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین به روز ۵ ژانویه مصادف با ۱۶ دی آینده موکول شد.
دادگاه آیت‌الله «عیسی قاسم» به ۱۶ دی موکول شد

ممکن است بپسندید...