دومین کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت و اقتصاد برگزار می‌شود

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت و اقتصاد برگزار می‌شود

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت و اقتصاد ۳۰ ‌آذر برگزار می‌شود.

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت و اقتصاد برگزار می‌شود

(image)

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت و اقتصاد ۳۰ ‌آذر برگزار می‌شود.
دومین کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت و اقتصاد برگزار می‌شود

ممکن است بپسندید...