مرحله اول داوری دومین دوره جایزه «سپیدار» به اتمام رسید

مرحله اول داوری دومین دوره جایزه «سپیدار» به اتمام رسید

شمارش معکوس برای دومین دوره آیین اختتامیه جایزه زیست محیطی «سپیدار» آغازه شده و آثار رسیده بزرگسالان و کودک و نوجوان، مرحله اول داوری را پشت سر گذاشته است.

مرحله اول داوری دومین دوره جایزه «سپیدار» به اتمام رسید

(image)

شمارش معکوس برای دومین دوره آیین اختتامیه جایزه زیست محیطی «سپیدار» آغازه شده و آثار رسیده بزرگسالان و کودک و نوجوان، مرحله اول داوری را پشت سر گذاشته است.
مرحله اول داوری دومین دوره جایزه «سپیدار» به اتمام رسید

ممکن است بپسندید...