نتانیاهو: با ترامپ درباره توافق بد هسته‌ای ایران صحبت می کنم

نتانیاهو: با ترامپ درباره توافق بد هسته‌ای ایران صحبت می کنم

نخست وزیر رژیم صهیونیستی طی سخنانی گفت که قصد دارد پس از آنکه ترامپ قدرت را در دست گرفت درباره توافق هسته‌ای ایران با وی صحبت کند.

نتانیاهو: با ترامپ درباره توافق بد هسته‌ای ایران صحبت می کنم

(image)

نخست وزیر رژیم صهیونیستی طی سخنانی گفت که قصد دارد پس از آنکه ترامپ قدرت را در دست گرفت درباره توافق هسته‌ای ایران با وی صحبت کند.
نتانیاهو: با ترامپ درباره توافق بد هسته‌ای ایران صحبت می کنم

ممکن است بپسندید...