چین پاسخ ترامپ را با موشک بالستیک داد

چین پاسخ ترامپ را با موشک بالستیک داد

چین به منظور قدرت‌نمایی در برابر آمریکا و در آستانه روی کار آمدن ترامپ اقدام به آزمایش همزمان ۱۰ موشک بالستیک جدید کرد.

چین پاسخ ترامپ را با موشک بالستیک داد

(image)

چین به منظور قدرت‌نمایی در برابر آمریکا و در آستانه روی کار آمدن ترامپ اقدام به آزمایش همزمان ۱۰ موشک بالستیک جدید کرد.
چین پاسخ ترامپ را با موشک بالستیک داد

ممکن است بپسندید...