کنترل میدان «الجزماتی» و «الحلوانیه» به دست ارتش سوریه افتاد

کنترل میدان «الجزماتی» و «الحلوانیه» به دست ارتش سوریه افتاد

نیروهای ارتش سوریه در ادامه عملیات آزادسازی حلب موفق شدند کنترل ۲ میدان مهم در بخش شرقی این شهر را به دست گیرند.

کنترل میدان «الجزماتی» و «الحلوانیه» به دست ارتش سوریه افتاد

(image)

نیروهای ارتش سوریه در ادامه عملیات آزادسازی حلب موفق شدند کنترل ۲ میدان مهم در بخش شرقی این شهر را به دست گیرند.
کنترل میدان «الجزماتی» و «الحلوانیه» به دست ارتش سوریه افتاد

ممکن است بپسندید...