بزرگترین موج شکن ایران را در جاسک احداث کرده‌ایم

بزرگترین موج شکن ایران را در جاسک احداث کرده‌ایم

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: این نیرو بزرگترین موج شکن ایران را در جاسک احداث کرده و اکنون مشغول ساخت اسکله هایش هستیم.

بزرگترین موج شکن ایران را در جاسک احداث کرده‌ایم

(image)

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: این نیرو بزرگترین موج شکن ایران را در جاسک احداث کرده و اکنون مشغول ساخت اسکله هایش هستیم.
بزرگترین موج شکن ایران را در جاسک احداث کرده‌ایم

ممکن است بپسندید...