در جمعیت هلال احمر ایران ۲۷۰ هزار نفر به طور سالانه فعالیت می کنند

در جمعیت هلال احمر ایران ۲۷۰ هزار نفر به طور سالانه فعالیت می کنند

رئیس جمعیت هلال احمربا بیان این که فعالیت های داوطلبانه سبب ایجاد جامعه امن‌، قوی و همبستگی میان افراد جامعه می شود، گفت: فعالیت های داوطلبانه مهربانی توزیع می کند.

در جمعیت هلال احمر ایران ۲۷۰ هزار نفر به طور سالانه فعالیت می کنند

(image)

رئیس جمعیت هلال احمربا بیان این که فعالیت های داوطلبانه سبب ایجاد جامعه امن‌، قوی و همبستگی میان افراد جامعه می شود، گفت: فعالیت های داوطلبانه مهربانی توزیع می کند.
در جمعیت هلال احمر ایران ۲۷۰ هزار نفر به طور سالانه فعالیت می کنند

ممکن است بپسندید...