دیوید پترائوس: به ترامپ رأی ندادم

دیوید پترائوس: به ترامپ رأی ندادم

ژنرال بازنشسته آمریکایی «دیوید پترائوس» که یکی از گزینه‌های پیشنهادی «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا برای تصد سمت وزارت خارجه این کشور است گفته که در انتخابات سال جاری به وی رأی نداده است.

دیوید پترائوس: به ترامپ رأی ندادم

(image)

ژنرال بازنشسته آمریکایی «دیوید پترائوس» که یکی از گزینه‌های پیشنهادی «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا برای تصد سمت وزارت خارجه این کشور است گفته که در انتخابات سال جاری به وی رأی نداده است.
دیوید پترائوس: به ترامپ رأی ندادم

ممکن است بپسندید...