مجوز مجلس به دولت برای افزایش قیمت آب و برق و گاز

مجوز مجلس به دولت برای افزایش قیمت آب و برق و گاز

نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه اعلام کرد که این کمیسیون به دولت برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی مجوز داده است.

مجوز مجلس به دولت برای افزایش قیمت آب و برق و گاز

(image)

نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه اعلام کرد که این کمیسیون به دولت برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی مجوز داده است.
مجوز مجلس به دولت برای افزایش قیمت آب و برق و گاز

ممکن است بپسندید...