یادواره «مدافعان حریم» در مدرسه عالی شهید مطهری برگزار می‌شود

یادواره «مدافعان حریم» در مدرسه عالی شهید مطهری برگزار می‌شود

یادواره شهدای مدافع حریم اهل بیت با عنوان «مدافعان حریم» فردا توسط بسیج دانشجویی مدرسه عالی شهید مطهری(ره) برگزار می‌شود.

یادواره «مدافعان حریم» در مدرسه عالی شهید مطهری برگزار می‌شود

(image)

یادواره شهدای مدافع حریم اهل بیت با عنوان «مدافعان حریم» فردا توسط بسیج دانشجویی مدرسه عالی شهید مطهری(ره) برگزار می‌شود.
یادواره «مدافعان حریم» در مدرسه عالی شهید مطهری برگزار می‌شود

ممکن است بپسندید...