آخرین توضیحات روابط عمومی راه‌آهن استان فارس در مورد حادثه آتش گرفتن قطار

آخرین توضیحات روابط عمومی راه‌آهن استان فارس در مورد حادثه آتش گرفتن قطار

مدیر روابط عمومی راه آهن استان فارس تصریح کرد: این حادثه هیچگونه خسارت جانی و مالی به دنبال نداشت و تنها موجب تاخیر یک ساعته در حرکت قطار از ایستگاه اصفهان شد و تمام مسافران به سلامت به مقصد رسیدند.

آخرین توضیحات روابط عمومی راه‌آهن استان فارس در مورد حادثه آتش گرفتن قطار

(image)

مدیر روابط عمومی راه آهن استان فارس تصریح کرد: این حادثه هیچگونه خسارت جانی و مالی به دنبال نداشت و تنها موجب تاخیر یک ساعته در حرکت قطار از ایستگاه اصفهان شد و تمام مسافران به سلامت به مقصد رسیدند.
آخرین توضیحات روابط عمومی راه‌آهن استان فارس در مورد حادثه آتش گرفتن قطار

ممکن است بپسندید...