احتمال نیمکت نشینی خسرو حیدری مقابل تراکتورسازی

احتمال نیمکت نشینی خسرو حیدری مقابل تراکتورسازی

سرمربی تیم استقلال برای استفاده از خسرو حیدری برای بازی روز جمعه در تردید به سر می برد.

احتمال نیمکت نشینی خسرو حیدری مقابل تراکتورسازی

(image)

سرمربی تیم استقلال برای استفاده از خسرو حیدری برای بازی روز جمعه در تردید به سر می برد.
احتمال نیمکت نشینی خسرو حیدری مقابل تراکتورسازی

ممکن است بپسندید...