افزایش سالن‌های فیلم «یتیم‌خانه ایران»، «نفس» و «لاک قرمز»

افزایش سالن‌های فیلم «یتیم‌خانه ایران»، «نفس» و «لاک قرمز»

با پیگیری‌های شورای صنفی نمایش سالن‌های فیلم‌هایی که در کنار فیلم هندی سینمای ایران قرار گرفتند سالن‌های بیشتری در اختیار گرفتند.

افزایش سالن‌های فیلم «یتیم‌خانه ایران»، «نفس» و «لاک قرمز»

(image)

با پیگیری‌های شورای صنفی نمایش سالن‌های فیلم‌هایی که در کنار فیلم هندی سینمای ایران قرار گرفتند سالن‌های بیشتری در اختیار گرفتند.
افزایش سالن‌های فیلم «یتیم‌خانه ایران»، «نفس» و «لاک قرمز»

ممکن است بپسندید...