بلوکات:برجام سایه جنگ را بر سر کشور قرار داده است /حق شناس: برای زنده ماندن مجبور بودیم برجام را بپذیریم!

بلوکات:برجام سایه جنگ را بر سر کشور قرار داده است /حق شناس: برای زنده ماندن مجبور بودیم برجام را بپذیریم!

دبیر کل اسبق اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان کشور با بیان اینکه قانون داماتو نقض برجام است گفت: برجام سایه جنگ را بر سر کشور قرار داده و دولت جدید امریکا اگر بخواهد اقدامی علیه کشورمان انجام دهد می تواند به واسطه برجام نیات شوم خود را عملی کند.

بلوکات:برجام سایه جنگ را بر سر کشور قرار داده است /حق شناس: برای زنده ماندن مجبور بودیم برجام را بپذیریم!

(image)

دبیر کل اسبق اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان کشور با بیان اینکه قانون داماتو نقض برجام است گفت: برجام سایه جنگ را بر سر کشور قرار داده و دولت جدید امریکا اگر بخواهد اقدامی علیه کشورمان انجام دهد می تواند به واسطه برجام نیات شوم خود را عملی کند.
بلوکات:برجام سایه جنگ را بر سر کشور قرار داده است /حق شناس: برای زنده ماندن مجبور بودیم برجام را بپذیریم!

ممکن است بپسندید...