بودجه ورزش افزایش پیدا کرده است/ سلطانی‌فر با یک دنیا انگیزه آمده

بودجه ورزش افزایش پیدا کرده است/ سلطانی‌فر با یک دنیا انگیزه آمده

سخنگوی دولت گفت: در بخش ورزش به ویژه برای بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ بودجه افزایش یافته است.

بودجه ورزش افزایش پیدا کرده است/ سلطانی‌فر با یک دنیا انگیزه آمده

(image)

سخنگوی دولت گفت: در بخش ورزش به ویژه برای بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ بودجه افزایش یافته است.
بودجه ورزش افزایش پیدا کرده است/ سلطانی‌فر با یک دنیا انگیزه آمده

ممکن است بپسندید...