تحریم‌های ۱۰ ساله آمریکا نقض برجام است/ باید با اقدامات متقابل به آن پاسخ دهیم

تحریم‌های ۱۰ ساله آمریکا نقض برجام است/ باید با اقدامات متقابل به آن پاسخ دهیم

نماینده مجلس دهم در مورد تصویب تحریم‌های ۱۰ ساله توسط کنگره آمریکا، گفت: قطعاً تصویب این تحریم‌‌ها نقض آشکار برجام است.

تحریم‌های ۱۰ ساله آمریکا نقض برجام است/ باید با اقدامات متقابل به آن پاسخ دهیم

(image)

نماینده مجلس دهم در مورد تصویب تحریم‌های ۱۰ ساله توسط کنگره آمریکا، گفت: قطعاً تصویب این تحریم‌‌ها نقض آشکار برجام است.
تحریم‌های ۱۰ ساله آمریکا نقض برجام است/ باید با اقدامات متقابل به آن پاسخ دهیم

ممکن است بپسندید...